Դասավանդողներ

Ալլեն Պողոսյան
Բնիկ խոսող

Մենք մեր մտքերը հաղորդում ենք խոսքի միջոցով, որը լինում է բանավոր և գրավոր։ Բանավոր խոսքը մենք ասում և լսում ենք, իսկ գրավոր խոսքի միջոցով մենք գրում և կարդում ենք։ Խոսքը կազմված է մտքերից, այսինքն՝ նախադասություններից, նախադասությունները՝ բառակապակցություններից և բառերից, իսկ բառերը՝ հնչյուններից։ Հետևաբար ամենացածր մակարդակը լեզուն ուսումնասիրող առարկայի մեջ հնչյունաբանությունն է, հաջորդ մակարդակը բառագիտությունն է:


Երկրորդ լեզվի ուսուցումը բացում է բազմաթիվ կարիերայի հնարավորություններ: Նոր լեզուներ սովորելը զվարճալի է:

Մաթիլդա Ավագյան
Բնիկ խոսող

Մենք մեր մտքերը հաղորդում ենք խոսքի միջոցով, որը լինում է բանավոր և գրավոր։ Բանավոր խոսքը մենք ասում և լսում ենք, իսկ գրավոր խոսքի միջոցով մենք գրում և կարդում ենք։ Խոսքը կազմված է մտքերից, այսինքն՝ նախադասություններից, նախադասությունները՝ բառակապակցություններից և բառերից, իսկ բառերը՝ հնչյուններից։ Հետևաբար ամենացածր մակարդակը լեզուն ուսումնասիրող առարկայի մեջ հնչյունաբանությունն է, հաջորդ մակարդակը բառագիտությունն է:


Երկրորդ լեզվի ուսուցումը բացում է բազմաթիվ կարիերայի հնարավորություններ: Նոր լեզուներ սովորելը զվարճալի է:

Վանեսսա Չանգ
Բնիկ խոսող

Չինարեն՝ Չին-Տիբեթական լեզվաընտանիքին պատկանող լեզու։ Բաղկացած է փոխըմբռնելիության տարբեր աստիճաններ ունեցող բազմազանություններից։ Չինարենը ժամանակակից ամենատարածված լեզուն է՝ ընդհանոր 1,213 միլիարդ խոսողներով:


Երկրորդ լեզվի ուսուցումը բացում է բազմաթիվ կարիերայի հնարավորություններ: Նոր լեզուներ սովորելը զվարճալի է: