Հեշտ, արագ և մատչելի միջոց՝ սովորելու օտար լեզուներ:

Նոր լեզուների սովորելը
զվարճալի է

85%

Բարձր քննական բալեր

Նոր լեզուների սովորելը զվարճալի է

Ոճաբանությունը լեզվի մի բաժին է, որն ուսումնասիրում է խոսքի դրսևորման տարբեր ձևերը։

Մենք մեր մտքերը հաղորդում ենք խոսքի միջոցով, որը լինում է բանավոր և գրավոր։


Բանավոր խոսքը մենք ասում և լսում ենք, իսկ գրավոր խոսքի միջոցով մենք գրում և կարդում ենք։


Խոսքը կազմված է մտքերից

Ձևաբանությունը ուսումնասիրում է բառերի ձևերն ու ձևափոխությունները, իսկ շարահյուսությունը բառակապակցություններն ու նախադասություննրը։

ՍայթԼինկ. գտեք
ձեր ուզած կայքը

Որքա՞ն ժամանակ է տևում կայքի ստեղծումը:


Դա կախված է փաթեթի տեսակից և կկազմի 2-ից 10 օր:


Պատրաստի շաբլոնի օգտագործումը արդյո՞ք դարձնում է կայքը ավելի մատչելի:


Այո, պատրաստի շաբլոնի օգտագործումը թույլ է տալիս նվազեցնել ծախսերը: Մեր կայքում դուք կարող եք գտնել ամենատարբեր թեմաներով պատրաստի շաբլոններ տարբեր դիզայնով:


Իսկ եթե՞ կայքը ինձ դուր չգա:


Դա պատահում է, բայց հազվադեպ: Կայքի պատրաստման հիմքում Ձեր կողմից ընտրված դիզայնն է՝ չնչին փոփոխությունների հնարավորությամբ: Բայց, ամեն դեպքում, եթե մեր կողմից պատրաստված կայքը ձեզ որևիցե պատճառով դուր չի եկել, դուք կարող եք հրաժարվել այն գնելուց:

parallax background

Լեզուն ծառայում է որպես հաղորդակցման միջոց։


1
Լեզուն ծառայում է որպես հաղորդակցման միջոց։

2
Լեզուն ծառայում է որպես հաղորդակցման միջոց։

3
Լեզուն ծառայում է որպես հաղորդակցման միջոց։

Բանավոր խոսքը մենք ասում
և լսում ենք


Ամենացածր մակարդակը լեզուն ուսումնասիրող առարկայի մեջ հնչյունաբանությունն է, հաջորդ մակարդակը բառագիտությունն է, որն ուսումնասիրում է բառերի կազմությունը, իմաստը և ծագումնաբանությունը։


Հաջորդ մակարդակը քերականությունն է իր երկու բաժիններով՝ ձևաբանություն և շարահյուսություն։ Ձևաբանությունը ուսումնասիրում է բառերի ձևերն ու ձևափոխությունները, իսկ շարահյուսությունը բառակապակցություններն ու նախադասություննրը։